Afvalwater analyse: welke stoffen zitten er in afvalwater?

Xpertlab werkt samen met een laboratorium gespecialiseerd in het meten en bemonsteren van afvalwater. In het laboratorium wordt iedere afvalwater analyse uitgevoerd, bijvoorbeeld voor rioolwater. Xpertlab werkt nauw samen met ISO 17025-gecertificeerde bedrijven.

Probleem met betrekking tot afvalwater? Wij ondersteunen  u doormiddel van een afvalwater analyse.


Ja, help mij direct!

Organisatievraag

Afvalwateranalyses zien er voor iedere organisatie anders uit. Het ene bedrijf laat meerdere keren per jaar het water van haar oliescheider onderzoeken, terwijl een ander bedrijf haar afvalwater dagelijks op verschillende parameters laat testen.

Zuiverings- en Verontreinigingsheffing

Ieder bedrijf dat afvalwater in het riool of in het oppervlaktewater loost moet een zuiverings- of verontreinigingsheffing betalen. Hoeveel u hiervoor betaalt hangt af van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost. U moet dus goed op de hoogte zijn van de hoeveelheid afvalwater dat u loost, maar ook van de kwaliteit van dit afvalwater.

Regelgeving

Hoe regelmatig u het afvalwater moet laten controleren is afhankelijk van de inrichting en de aard van uw activiteiten. Het kan zijn dat u iedere dag een afvalwateranalyse moet laten uitvoeren of dat dit slechts een aantal keer per jaar van u verwacht wordt. Per waterschap kunnen er namelijk verschillende eisen gesteld worden.

afvalwater analyse

Wateranalyse voor bedrijven

Xpertlab voert niet alleen afvalwateranalyses uit. U kunt bij ons terecht voor alle vragen rondom het analyseren van industrieel water, afvalwater en verontreinigd water. Wij voeren wateranalyses en -onderzoeken uit voor bedrijven. Voor meer informatie over wateranalyses kunt u contact met ons opnemen.

Werkwijze afvalwateranalyse

Voor een afvalwateranalyse kunt u altijd bij ons terecht. In het laboratorium waarmee wij samenwerken wordt het afvalwater onderzocht. Er wordt gestart met het meten en bemonsteren. Het afvalwater wordt bemonsterd zodat de juiste informatie verzameld wordt. Hiermee wordt achterhaald welke stoffen er in het afvalwater zitten, maar ook welke stoffen en bijvoorbeeld in rioolwater te vinden zijn. De bevindingen krijgt u toegestuurd in een digitaal rapport.

Wij kunnen u helpen met:

Bent u niet zeker van de kwaliteit van uw afvalwater en wilt u dit laten onderzoeken of wilt u een offerte ontvangen? Laat ons in het vragenformulier hieronder weten waar we u mee kunnen helpen.

Wat wilt u laten onderzoeken?

Wij laten u zo snel mogelijk weten wat de onderzoeksmogelijkheden zijn.