Forensisch onderzoek (ondersteunend)


Bij forensisch ondersteunend onderzoek proberen wij de oorzaak van een incident of probleem naar boven te halen. Wij richten ons hierbij op:

  • Onderzoek naar brandversnellende middelen in brandresten
  • Research naar sporen van precursoren en drugs
  • Onderzoek naar elementaire samenstellingen

Heeft u een probleem waarvan u de oorzaak wilt achterhalen?


Ja, help mij direct!

Wat wij onderzoeken

Bij brandresten is het mogelijk om op basis van laboratoriumonderzoek en uitgebreid literatuuronderzoek sporen van brand versnellende middelen te traceren. Wij kunnen deze minutieus identificeren en kwantificeren en in combinatie met de literatuur herleiden tot de eventueel gebruikte ontvlambare stof of stoffen.

Daarnaast doen wij onderzoek naar sporen van precursoren en drugs. We kunnen sporen van actieve ingrediënten van drugs traceren in zowel brandresten als in ‘stof’ afkomstig van andere bronnen. Ook kunnen wij precursoren en (pre)precursoren identificeren en kwantificeren.

U ontvangt altijd een uitgebreid rapport met uitgebreide rapportage over het monster, een beknopt onderzoekprotocol, rapportage van de bevindingen, presentatie van eventueel laboratoriumonderzoek, conclusie en indien relevant en gewenst advies. Dit alles voorzien van visuele presentaties.

Cases forensisch (ondersteunend) onderzoek

THC forensisch onderzoek wietplantage

THC in tuinafval

Het vermoeden bestond dat er op een zekere locatie een wietplantage gevestigd was. Dit is aan de hand van het tuinafval dat THC bevatte aangetoond.

Brandversnellende middelen forensisch onderzoek

Brandversnellende middelen in asresten

Bij de brand in een restaurant is door onderzoek naar brandresten aangetoond dat de bron anders was dan verwacht.

Precursoren in schoonmaakmiddelen forensisch onderzoek

Precursoren in schoonmaakmiddelen

Er werd gedacht dat verpakking van schoonmaakmiddelen precursoren zouden bevatten. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval was.