Onderzoek productieproblemen


Productieprocessen zijn vaak complexe en omvangrijke processen om tot een bepaald eindproduct te komen. Wanneer er een probleem is ontstaan kan het soms lastig te achterhalen zijn wat precies de oorzaak is. Daarom doen wij onderzoek naar productieprocessen en productieproblemen.

Heeft u een probleem waarvan u de oorzaak wilt achterhalen?


Ja, help mij direct!

Voorkomende problemen zijn:

  • Er zijn afwijkingen in grondstoffen
  • Het product vertoont onverwacht gedrag
  • Er zijn problemen tijdens het productieproces ontstaan
  • Het product vertoont afwijkingen.

Heeft u zelf problemen geconstateerd in het productieproces en is de oorzaak niet duidelijk? Wij duiken graag in de materie, waarbij we onderzoek naar uw productieproces combineren met uitgebreid literatuuronderzoek. Daarnaast putten we uit een jarenlange ervaring waardoor we vaak niet voor de hand liggende verbanden weten te leggen.

Cases Productieproblemen

Rubber onderzoek productieproblemen

Rubber

Nieuwe rubberpakkingen geven een indringende geur af. Conclusie is dat deze geur veroorzaakt is door het slecht schoonmaken van mengtrommels.

Verf onderzoek productieproblemen

Laagdikte verf

Verf vertoonde op metalen onderdelen een slechte dekking. Dit was het gevolg van olie in de straalcabine, te wijten aan slechte reiniging.

Onderzoek productieproblemen

Vlekken op kant-en-klaarmaaltijden

Na afkoelen van het versbereide product worden er vlekken geconstateerd op de kant-en-klaarmaaltijd. Na onderzoek blijkt dat de vlekken te wijten zijn aan slijtage in de koelmachine, wat zorgde voor neerslag van stof tijdens afkoelen.

Brandbaar gas onbrandbaar

Brandbaar onbrandbaar gas

Onbrandbaar shielding gas bleek brandbaar. Na onderzoek bleek dat dit kwam door verontreinigde cilinders.

Oplosmiddel in stikstof

Oplosmiddel in stikstof 5.0

Tijdens de controle van nieuwe gasleidingen bleken er koolwaterstoffen aanwezig te zijn. Conclusie; de onderdelen bleken gereinigd met oplosmiddel

Waterig geworden kinderverf

Waterig geworden kinderverf

Pasteuze kinderverf bleek na langdurige opslag waterdun. Gebleken is dat de reinigingsprocedure niet adequaat is verlopen.