Onze aanpak


Heeft u een probleem met een grondstof, een product of wellicht een incident in uw proces? Neem dan contact met ons op. Op basis van uw informatie en uw kennis van uw activiteiten, mogelijk aangevuld met beeldmateriaal of monsters, voeren wij een voor u kosteloos vooronderzoek uit. Op basis van dit vooronderzoek doen wij u een voorstel om de oorzaak, conclusie en indien gewenst een mogelijke oplossing te achterhalen. Uiteraard alles in nauw overleg met u. Alles wordt verwerkt in een uitgebreid digitaal rapport en eventueel aangevuld met onderzoeksdata.

De kosten van een onderzoek zijn afhankelijk van zowel de omvang als de complexiteit van de problematiek.

Heeft u een probleem waarvan u de oorzaak wilt achterhalen?


Ja, help mij direct!

Over Xpertlab

Xpertlab is een onderzoeksbureau dat problemen en vraagstukken oplost. Wij gaan op basis van uw informatie op zoek naar de oorzaak van afwijkingen van grondstoffen, producten en productiemiddelen, de oorzaak van letselschade en brand, contaminaties, verontreinigingen en schade.

De specialisten van Xpertlab bouwen voort op een jarenlange ervaring waarbij ze veel verschillende onderzoeksvragen in diverse branches behandeld hebben. We leveren optimaal werk dankzij onze Xpertise, Xperience en Xperiments. Bij ieder vraagstuk gaan wij op zoek naar de reden van bepaalde afwijkingen en zo komen we uit bij de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak. In ieder onderzoek zijn onze kennis, expertise en de experimenten die we uitvoeren onmisbaar en daardoor onlosmakelijk aan elkaar verbonden.