Productontwikkeling


Het op de markt brengen van producten en het verbeteren van producten vereist vaak grondig onderzoek. Producten moeten vaak aan allerlei eisen voldoen voordat het op de markt mag verschijnen.

Heeft u een probleem waarvan u de oorzaak wilt achterhalen?


Ja, help mij direct!

Drie veel voorkomende onderwerpen zijn:

Wij denken graag met u mee hoe we u bij productontwikkeling, eventueel in samenwerking met uw collega’s, kunnen ondersteunen. Drie veelvoorkomende problemen zijn:

1. Nieuwe producten
Allereerst willen we graag van u weten welke onderdelen u onderzocht wilt zien. De wensen voor dit onderzoek zijn verschillend per case, mede afhankelijk van het doel van het product. Gaat het om food, een gebruiksvoorwerp of bijvoorbeeld fashion? In overleg bepalen we het onderzoeksplan, waarna wij aan de slag kunnen om u de gevraagde inzichten te verschaffen.

2. Onderzoek ten behoeve van verbeteren en modificeren
Wanneer u een product wilt verbeteren en modificeren willen wij u graag verder helpen. Wanneer u meer inzicht wilt in uw product, wilt weten uit welke stoffen het bestaat of bijvoorbeeld wilt weten hoe u het product kunt verbeteren dan doen wij graag specifiek onderzoek. Vertel ons uw case, dan zullen wij nagaan of onderzoek mogelijk is.

3. Ten behoeve van patentaanvragen
Voor het aanvragen van patent op een bepaald product wordt vaak gevraagd om inzicht te geven in de samenstelling of werking van het product. Wij doen graag onderzoek om u de juiste informatie te verschaffen waarmee u de patentaanvraag kunt doen.