Onderzoek naar schade


Schade aan grondstoffen en producten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Veel van de oorzaken zijn terug te voeren tot menselijk falen. Daarom is een onderzoek naar schade altijd verstandig.

Heeft u een probleem waarvan u de oorzaak wilt achterhalen?


Ja, help mij direct!

De oorzaak van schade achterhalen

Schade tijdens de productie, contaminatie tijdens opslag en transport of schade die is toegebracht aan een gereed product. Denk aan:

  • Schade tijdens productie ten gevolge niet volgen van cleaning procedures, onderhoud van machines en materialen, weinig adequate ingangscontrole, beperkte procescontrole.
  • Contaminatie tijdens opslag en transport ten gevolge van weinig adequate schoonmaakprocedures, lekkages, blootstelling aan lucht, blootstelling aan licht, blootstelling aan ongewenste temperaturen of temperatuurwisselingen, compatibiliteit van materialen.
  • Schade aan gereed product ten gevolge van verpakkingsmaterialen, opslag (condities), transport.

Middels onderzoek naar de afwijkingen, al dan niet in relatie tot ‘gezond’ product, geflankeerd door laboratorium testen, kan de oorzaak van de afwijkingen identificeren. Op basis van een onderzoeksrapport kan herstel van de schade leiden tot een beperking van de economische schade. Hierom is onderzoek naar schade verstandig om uit te laten voeren.

Cases Schadeonderzoek

Verkleurd zuur

Tijdens het lossen van een vracht bleek geconcentreerd zwavelzuur sterk verkleurd. Onderzoek wees uit dat de onderleiding van de tanktruck nog resten bevatte van een voorgaande lading.

Brandstofverontreiniging

Een brandstofmotor vertoonde serieuze problemen. Uiteindelijk is gebleken dat de brandstof met opzet verontreinigd is.

Productverwisseling

Tijdens productie van een product deden er onverwachte problemen voor. Onderzoek heeft uitgewezen dat de leverancier producten heeft verwisseld in de verpakking.